Demokrati pågår

Demokrati pågår är ett digitalt klassrumsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.

Om demokrati

Fördjupa elevernas förståelse för demokratins värden och principer. Korta intervjuklipp och bildspel om demokratins byggstenar.

Direkt till övningarna

Historiska perspektiv

Skapa överblick och ge eleverna sammanhang genom ett historiskt perspektiv på svensk demokrati. Tidslinje med frågor, personberättelser och historiska källor.

Direkt till övningarna

Demokratiska samtal

Träna elevernas demokratiska förmågor. Rättvisedilemma och kreativa övningar.

Direkt till övningarna