Demokratiska samtal

Vi människor har ofta olika åsikter om vad som är rätt, sant och viktigt. För att vi ska kunna fatta demokratiska beslut så måste vi prata med varandra och låta dessa åsikter mötas. Hur ska vi fatta rättvisa beslut? Vad behövs för att ett samtal ska bli bra?

Vi rekommenderar att ni jobbar med övningen Vad är rättvisa? innan ni jobbar med övningen Skapa demokratiska samtal.

Vad är rättvisa?

Demokrati ska skapa rättvisa. Men vad är egentligen en rättvis fördelning? Här kan man ha många olika åsikter.

Skapa demokratiska samtal

I ett demokratiskt samtal ska olika uppfattningar kunna diskuteras. Det gäller i politiken men också i alla andra sammanhang. Vi behöver hjälpas åt för att få till stånd ett bra samtal.