Skapa demokratiska samtal

I ett demokratiskt samtal ska olika uppfattningar kunna diskuteras. De som deltar i samtalet förklarar sin åsikt men försöker också förstå vad de andra menar. Målet är att komma fram till något som går att enas om. Vad behövs för att ett samtal ska bli bra?

Låt eleverna komma på vilka byggstenar som behövs för ett bra demokratiskt samtal och skapa kollage. Du kan dela övningen med dina elever.

Vi rekommenderar att ni jobbar med övningen Vad är rättvisa? innan ni jobbar med denna övning.

Till läraren

Övning: Skapa kollage