Till läraren om övningen ”Skapa demokratiska samtal”

Syfte: Ökad insikt i vad ett demokratiskt samtal är och ökad samtalskompetens

Vi människor har ofta olika åsikter om vad som är rätt, sant och viktigt. För att vi ska kunna fatta demokratiska beslut så måste vi prata med varandra och låta dessa åsikter mötas. Det gäller i politiken men också i andra sammanhang. I ett demokratiskt samtal ska olika uppfattningar kunna diskuteras. De som deltar i samtalet förklarar sin åsikt men försöker också förstå vad de andra menar. Målet är att komma fram till något som går att enas om. Vad behövs för att ett samtal ska bli bra?

Tid: cirka 40 minuter.

Övningen innehåller

 • Ett digitalt verktyg för att göra kollage
  Kan delas med eleverna med hjälp av länk/qr-kod

Förslag på genomförande av övningen

 • Introducera genom att prata kort om demokratiska samtal, se ovan ”Syfte”
 • Om ni arbetat med övningen Vad är rättvisa innan denna övning: Koppla till vad ni pratade om när ni utvärderade samtalen.
 • Dela in eleverna i par eller i smågrupper. Varje grupp ska kunna jobba tillsammans med en dator.
 • Låt eleverna komma på vilka ”byggstenar” som behövs för att ett samtal ska bli bra. Vi kan också kalla det ”ingredienser” eller kanske ”tips” för ett bra samtal. Dessa tips bör vara ord eller korta meningar.
 • Gå runt i grupperna och ge eleverna stöd att komma vidare vid behov. Se ”Viktigt att tänka på”
 • Dela övningen med dina elever. Introducera övningen:
  - Skriv in de tips eller byggstenar ni har kommit på
  - Använd funktionerna i verktyget för att skapa ett kollage om era tips. (Det kan vara bra om eleverna får hitta vilka funktioner som finns på egen hand genom att prova sig fram. För info om vilka funktioner som finns – se nedan.)
  - Tänk på att andra kommer att kunna se era kollage
  - När ni är klara kan ni spara kollagen
 • Titta på kollagen tillsammans och låt grupperna berätta hur de tänkt om sina tips och sina kollage.
 • Kollagen som sparas visas via vår webbplats. De kan delas därifrån eller skrivas ut om ni t.ex. vill göra en utställning.

Detta kan göras med kollageverktyget:

 • Välja bakgrund. Färg eller bild.
 • Välja typsnitt på orden.
 • Förstora eller förminska ord.
 • Välja färg på ord eller rader.
 • Kursivera ord
 • Göra ord fetstilta
 • Backa med hjälp av pil