Till läraren om övningen ”Vad är rättvisa?”

Syfte: Ökad förståelse för demokratins värden.

Demokrati ska skapa rättvisa. Men vad är egentligen en rättvis fördelning? Här kan man ha många olika åsikter. Vi kan till exempel dela efter behov eller efter förtjänst. Eller så kan vi tänka att det är mest rättvist att dela precis lika. Finns det andra sätt att fördela rättvist? Kan det vara olika i olika situationer?

Tid: Cirka 60 minuter.

Övningen innehåller:

 • Berättelse med rättvisedilemma
 • Övning: Dela pizzan, två alternativ:
  - Kan delas med eleverna med hjälp av länk/qr-kod
  - Som PDF att dela ut

Förslag på genomförande av övningen:

 • Låt eleverna prata kort två och två om vad ordet rättvisa betyder. Låt varje par berätta kort vad de pratat om.
 • Lyssna tillsammans på Pizzan och rättvisan. Den är ca 5 minuter lång.
 • Dela in eleverna i par eller smågrupper. Varje grupp ska kunna jobba tillsammans med en dator.
 • Introducera övningen Dela pizzan. Detta är bra att ha med i introduktionen:
  - Ni ska nu få lösa den här uppgiften/rättvisedilemmat och fördela pizzan mellan barnen.
  - Det är en gruppuppgift och ni ska samarbeta för att komma fram till ett resultat.
  - Ni kan läsa om barnen för att påminna er om vilka de var och vad ni vet om dem genom att klicka på ”om barnen”
  - Prata om vad ni tycker är en rättvis fördelning av pizzan utifrån berättelsen
  - Dela pizzan och ”ge” varje barn den bit ni tycker de ska ha.
  - Det går att backa ett steg, men om ni tycker det blev fel kan ni börja om.
  - Spara bilden på hur ni har fördelat pizzan när ni är klara
 • Dela övningen med dina elever med hjälp av länk/QR-kod alternativt dela ut övningen på papper.
 • Låt eleverna lösa uppgiften och gå runt och lyssna på diskussioner och ställ eventuellt frågor. Se ”Viktigt att tänka på”
 • Låt grupperna berätta om hur de tänkt med fördelningen och diskutera diskutera tillsammans likheter/olikheter i hur grupperna tänkt.
 • Diskutera/utvärdera hur samtalen gick till och hur de kom fram till sina resultat. Se faktaruta för förslag på frågor. Detta moment är en viktig del av övningen och kan vara värt att lägga lite tid på.
 • Övningen Skapa demokratiska samtal är tänkt som en fortsättning av denna övning. Där kan ni ta vidare diskussionen om hur vi samtalar oss fram till demokratiska beslut.

Förslag på frågor för utvärdering av samtalet:

 • Hur kom ni fram till ert svar?
 • Var alla överens om svaret som gruppen lämnade?
 • Varför är de olika gruppernas resultat lika/olika?
 • Vad diskuterade ni mest?
 • Kunde alla säga vad de tyckte?
 • Lyssnade alla på alla?
 • Är det lättare att lyssna på och hålla med någon du känner väl? Eller spelar det ingen roll?
 • Kunde ni förklara vad ni menade?
 • Kunde ni förstå varandra?
 • Ändrade ni åsikt under samtalet? Varför/varför inte?
 • Var det ett bra samtal?