Historiska perspektiv

Sverige har inte haft riktig demokrati så länge. Kvinnlig rösträtt infördes 1921 – för hundra år sedan – och många menar att det var då vi blev en fullvärdig demokrati.

Men stämmer det verkligen? Vad har förändrats i den svenska demokratin under dessa hundra år?

Tidslinjen

Demokratin utvecklas och förändras hela tiden. Tidslinjen visar exempel på beslut och händelser som påverkat demokratin i Sverige.

Utan demokratiska rättigheter

Varken de allra fattigaste eller de som satt i fängelse hade rösträtt i den tidiga svenska demokratin. Människor som staten ansåg var sämre än andra låstes in på institutioner. Vissa steriliserades så att de aldrig skulle kunna få barn. Minoriteter som samer, romer och judar kunde hånas och förföljas öppet.