Tidslinjen

Tidslinjen visar exempel på beslut och händelser som påverkat demokratin i Sverige. Hur har demokratin förändrats under 100 år?

Titta på tidslinjen och använd diskussionsfrågorna. Du kan dela tidslinjen med dina elever.

Till läraren

Tidslinjen

Öppna tidslinjen

Diskussionsfrågor

 • 1. Vilket år kunde människor inte längre ”omyndigförklaras” i domstol?

  Diskutera: Vad betyder ”omyndigförklara”? Vad fick den här förändringen för betydelse för demokratin i Sverige.

 • 2. När fick vi en religionsfrihetslag i Sverige?

  Diskutera: Vad betydde den? På vilket sätt hänger religionsfrihet ihop med demokrati?

 • 3. Vilket år blev rösträttsåldern 18 år?

  Diskutera: Varför är den just 18 år tror ni? Tycker ni den borde vara högre eller lägre? Vad finns för argument för och emot en lägre rösträttsålder?

 • 4. När fick vuxna som var arbetslösa eller tog emot socialbidrag rösträtt?

  Diskutera: Varför tror ni de inte hade rösträtt tidigare?