Till läraren om övningen ”Tidslinjen”

Syfte: Överblick och sammanhang om hur demokratin i Sverige har utvecklats och förändrat från 1800-talet och framåt.

Tidslinjen visar exempel på beslut och händelser som påverkat demokratin i Sverige. Hur har demokratin förändrats under 100 år?

Tid: Cirka 40 minuter.

Övningen innehåller

Förslag på genomförande av övningen

 • Diskutera tillsammans: När blir ett land en demokrati?
 • Berätta att Sverige firar demokratijubileum år 1921. Det var året då Sverige fick allmän rösträtt för kvinnor.
 • Prata tillsammans om vad demokrati innehåller förutom rösträtt. För stöd – se övningen Demokratiska principer.
 • Berätta att den svenska demokratin har förändrats under dessa hundra år. Se faktaruta.
 • Visa hur Tidslinjen ser ut.
 • Visa diskussionsfrågorna på övningssidan för klassen. Alternativt dela ut frågekort till grupperna.
 • Vid behov: Gå igenom svåra ord med eleverna. Se exempel nedan.
 • Dela Tidslinjen med dina elever. Låt dem sitta i par och besvara frågorna med hjälp av tidslinjen.
 • Summera i helgrupp. Har eleverna tankar om vad som skulle kunna bli bättre i Sverige när det handlar om demokrati?

Ord som kan behöva förklaras

 • Envälde
 • Myndigheter
 • Värnplikt
 • Fattigvård
 • Parmalmentarism
 • Homosexualitet
 • Socialbidrag
 • Landstings- och kommunfullmäktige
 • Tillgänglig
 • Omyndigförklara
 • FN:s barnkonvention
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • Nationella minoriteter
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning