Utan demokratiska rättigheter

Trots att vi brukar säga att Sverige blev en demokrati 1921 var vissa människor utan demokratiska rättigheter. Varför var det så? Och vad fick det för konsekvenser?

Lyssna på berättelserna om Maj-Britt Johansson, Johan Dimitri Taikon och Ester Henning. Låt eleverna titta på källorna och diskutera berättelserna. Du kan dela övningen med dina elever.

Till läraren

Utforska

Porträtt på Maj-Britt Johansson

Maj-Britt Johansson

Levde 1929-1985. Maj-Britt kom från ett fattigt hem. Hon ansågs vara sinnesslö och blev steriliserad så att hon aldrig skulle kunna få egna barn. Hon levde hela sitt liv inlåst på olika sjukhus.

Innehåller:

  • Reflektionsfrågor
  • Bildberättelse, ca 4:30 min
  • Källor
Till Maj-Britts sida
Porträtt på Johan Dimitri Taikon

Johan Dimitri Taikon

Levde 1879-1950. Johan fick inte gå i skolan och kunde aldrig rösta i demokratiska val på grund av att han var rom. Johan ville förändra och kämpade för att romer skulle ha samma rättigheter som alla andra i Sverige.

Innehåller:

  • Reflektionsfrågor
  • Bildberättelse, ca 3:30 min
  • Källor
Till Johans sida
Porträtt på Ester Henning

Ester Henning

Levde 1887-1985. Ester var konstnär som kom från ett fattigt hem. Som ung blev hon sjuk i sjukdomen Schizofreni. Ester levde sen resten av sitt liv inlåst på olika sjukhus.

Innehåller:

  • Reflektionsfrågor
  • Bildberättelse, ca 4:30 min
  • Källor
Till Esters sida