Till läraren om övningen ”Utan demokratiska rättigheter”

Syfte: Få förståelse för vad demokratiska rättigheter är och vad avsaknaden av dem kan betyda för individen samt få historiska perspektiv på den demokratiska utvecklingen i Sverige med hjälp av källor.

Trots att vi brukar säga att Sverige blev en demokrati 1921 var vissa människor utan demokratiska rättigheter. Varför var det så? Och vad fick det för konsekvenser?

Tid: Cirka 40-120 minuter.

Övningen innehåller:

Personsidor om Maj-Britt Johansson, Johan Dimitri Taikon och Ester Henning. Dessa tre sidor kan delas med eleverna med hjälp av länk/qr-kod. Personsidorna innehåller:

 • Reflektionsfrågor
 • Bildberättelser
 • Källor

Förslag på genomförande av övningen:

 • Börja med att förklara att trots att vi brukar säga att Sverige blev en demokrati då saknade vissa människor demokratiska rättigheter även efter 1921. Övningen Tidslinjen kan passa att göra innan denna övning.
 • Välj en person och lyssna tillsammans på personens bildberättelse i helklass. Den hittar du under respektive personsida; Maj-Britts sida, Johans sida, Esters sida.
 • Dela personsidan med eleverna. Låt gärna eleverna arbeta två och två med personen.
 • På varje personsida finns bildberättelsen och tre till fyra olika källor som berättar om personen samt huvudfrågan ”På viket sätt saknade xx demokratiska rättigheter?” Genom att arbeta med källorna och lyssna på bildberättelsen ska de reflektera över huvudfrågan.
 • Låt eleverna arbeta med källorna. Till varje källa finns hjälpfrågor som hjälper dem att analysera och reflektera över källan och vad den berättar om personen. Samtliga källor är med i bildberättelsen.
 • Eleverna får gärna lyssna på bildberättelsen igen under sitt arbete.
 • Reflektera tillsammans i helklass kring huvudfrågan.
 • Låt gärna eleverna dela med sig av sina egna tankar och frågor kring källorna om sådana uppkommer.
 • Ett annat alternativ är att olika elevpar arbetar med olika personer och sedan presenterar personen och sina reflektioner kring huvudfrågan för varandra. Ni kan då välja att tillsammans lyssna på alla bildberättelser gemensamt i klassrummet eller låta varje elevpar lyssna på sin bildberättelse tillsammans.
 • Tidsåtgång om ni väljer att arbeta med en person är cirka 40 minuter. Väljer ni att jobba med fler personer tar övningen upp till cirka 120 minuter.

Generella frågeställningar:

När ni arbetat med personerna och källorna kan ni gärna reflektera över:

 • Hur vet vi det vi vet om historia?
 • Hur vet vi det vi vet om de här personerna?
 • Hur skapas historia?
 • Vem går till historien?

Om personerna och deras bakgrund