”Första skolan för romer avslutad”

Mitt på lägerplatsen står 9 skolbänkar och en svart tavla. Runt omkring står vagnar och tält. Där bor romerna. Idag är det skolavslutning i lägret. Skolan startades av Sundberg. Han visar oss runt.

Sundberg och Taikon gick till regeringen och bad om att få starta en skola för romer. De fick 1500 kronor. De hoppas att få fortsätta skolan nästa år. I Sverige bor det 500 romer. De flesta kan inte läsa. Det skapar stora problem för dem.

Skolans fröken heter Hartmann. Hon berättar att skolan funnits i två månader. Varje skoldag är 3 eller 4 timmar lång. Skolan har 10 elever. De är mellan 6 och 42 år gamla. De äldre eleverna arbetar ofta i hemmet. Då har de inte kunnat gå i skolan. Alla har dock lärt sig något. Eleverna är mycket intresserade.

Hela lägret är en familj. De är tillsammans 30 personer. Marianne och Mauritz bor i lägret. Marianne har gått en månad i skola förut. Men då hann hon inte lära sig läsa. Båda barnen kan bara skriva sina namn med stora bokstäver.

Detta är den utbildning som Sverige tycker romerna ska ha.

Bildtext: Skolavslutning i lägret. Fröken Hartmann hjälper en av eleverna. Marianne Taikon skriver på tavlan.