Om demokrati

Demokratin är fantastisk men komplicerad. Den tar inga raka vägar och blir nog aldrig riktigt färdig. Och det är du och alla tillsammans som kan göra demokratin bättre och starkare.

Vilka är de demokratiska principerna? Varför ska vi värna demokratin?

Demokratiska principer

Det finns ingen beskrivning av vad demokrati är som alla håller med om. Inte ens experter och forskare är överens. Men det finns ändå saker som nästan alla är överens om är viktiga i demokratin. Vi kan kalla dem Demokratiska principer eller byggstenar för demokratin.

Röster om demokrati

Tre personer som själva upplevt diktatur pratar om demokratins främsta värden. Korta intervjuer om varför demokrati behövs, vad den egentligen betyder och hur vi gemensamt kan förbättra demokratin. Intervjuerna innehåller svåra ord som kan behöva förklaras för eleverna.