Demokratiska principer

Här är ett bildspel med sju demokratiska principer. Men vad innebär de?

Titta på bildspelet och diskutera tillsammans i klassen.

Till läraren

Principer