Till läraren om övningen ”Demokratiska principer”

Syfte: Ökad kunskap om och förståelse för demokratiska principer

Det finns ingen beskrivning av vad demokrati är som alla håller med om. Inte ens experter och forskare är överens. Men det finns ändå saker som nästan alla är överens om är viktiga i demokratin. Vi kan kalla dem demokratiska principer eller byggstenar för demokratin.

Tid: Cirka 30 minuter.

Vi har formulerat principerna såhär:

Alla har samma värde
…och alla ska mötas med respekt
Alla ska kunna delta
… och alla får säga sin mening
Alla har en röst var
Majoriteten bestämmer
…men minoriteten ska respekteras

Till höger finns en faktaruta med längre förklaringar om de demokratiska principerna.

Övningen innehåller

Förslag på genomförande av övningen:

  • Låt eleverna prata tillsammans om vad de tänker är viktigt i en demokrati.
  • Alternativ: Filmen om demokrati på startsidan kan också användas som uppstart inför denna övning.
  • Introducera bildspelet Demokratiska principer som ett sätt att summera vad en demokrati ska innehålla.
  • Ta fram en princip i taget. Fråga eleverna vad principen kan betyda. Kanske har eleverna berört principen när de pratat om vad som är viktigt i en demokrati?
  • Ställ följdfrågor och fyll själv i information. Se faktarutan för stöd.
  • En utveckling och fördjupning av övningen kan vara att tillsammans diskutera vilka skyldigheter som motsvarar de rättigheter vi ska ha i en demokrati.