Till läraren om övningen ”Röster om demokrati”

Syfte: Ökad förståelse för demokratins värden

Tre personer som själva upplevt diktatur pratar om demokratins främsta värden. Korta intervjuer med diskussionsfrågor om varför demokrati behövs, vad den egentligen betyder och hur vi gemensamt kan förbättra demokratin.

Tid: Cirka 30-60 minuter.

Övningen innehåller

Förslag på genomförande av övningen:

 • Du kan introducera övningen till exempel genom att ställa frågan: Vad tänker ni att en person som har upplevt diktatur kan hjälpa oss att förstå om demokrati?
 • Presentera personen, vars intervju du ska visa. Se faktaruta nedan.
 • Välj den eller de intervjuklippen som passar dina elevers nivå och kunskaper.
 • Gå igenom ord som är svåra att förstå för dina elever. Se nedan.
 • Visa intervjuklippet i helklass.
 • Du kan visa fler än en intervju innan diskussionen om det passar dina elevers nivå.
 • Låt eleverna diskutera. Se förslag på frågor nedan.
 • Frågorna kan diskuteras två och två eller i smågrupper, för att sedan lyftas i helklass.

Ord i intervjuerna som kan behöva förklaras

Alexander Rothman

 • Nazisternas förföljelser
 • Förintelseläger
 • Auschwitz
 • Makthavare
 • Korrumperar
 • Garanterat
 • Samlevnad
 • Medborgarna

Francesco Kovacs

 • Sovjetiska diktaturen
 • Majoriteten
 • Arkebuserad
 • Brutalitet

Dina Rajs

 • Nazisternas förföljelser
 • Forna Jugoslavien
 • Arbetskraftsinvandrare
 • Arkitekt
 • Projektanställningar
 • Annons
 • Intervjuad
 • Mellanchefen
 • Kollegor
 • Meriter