Om klassrumsmaterialet

”Demokrati pågår” är ett digitalt klassrumsmaterial. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.

Klassrumsmaterialet ”Demokrati pågår” är utarbetat efter den workshop som hålls i utställningen med samma namn. Klassrumsmaterialet tar upp samma frågeställningar och består delvis av samma innehåll.

Målgruppen för klassrumsmaterialet är åk 4-6.

Kopplingar till skolans styrdokument

Att använda klassrumsmaterialet

Materialet är tänkt att användas av läraren i klassrummet, men flera övningar ska delas med eleverna så de ska kunna arbeta i par eller smågrupper med en dator/grupp. Vid dessa övningar står det ”Övningen kan delas med dina elever”. Du delar övningen genom att klicka på knappen "Länk och qr-kod" och låta eleverna skriva in den förenklade länken eller läsa av qr-koden.

Materialet består av tre teman: ”Om demokrati”, ”Historiska perspektiv” och ”Demokratiska samtal”. Dessa teman består av vardera två övningar.

Om du tänker arbeta med hela materialet föreslår vi att du gör det i följande ordning:

Från startsidan:
1. Se filmen om demokrati.

Från temat Om Demokrati:
2. Demokratiska principer
3. Röster om demokrati

Från temat Historiska perspektiv:
4. Tidslinjen
5. Utan demokratiska rättigheter

Från temat Demokratiska samtal:
6. Vad är rättvisa?
7. Skapa demokratiska samtal

Förkunskaper

Dina elever behöver inte ha några speciella förkunskaper om demokrati innan ni arbetar med detta material. Vissa moment innehåller ord som kan vara svåra. I handledningarna Till läraren finns till vissa övningar exempel på ord som kan behöva förklaras.